Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Amfiteátr v Lokti
 • Volnočasový areál Rolava
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Regioshark
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích

Oblast podpory 4.2.


Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

 

Zaměření oblasti podpory:

 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace současných ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu (***), včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.
 • Výstavba, popř. modernizace lehkých sezónních ubytovacích zařízení včetně související doplňující infrastruktury (např. veřejná tábořiště, autokempinky, chatové osady).
 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace vhodných objektů na celoroční ubytovací zařízení včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.
 • Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení hotelového typu (včetně případné restaurační části) na úroveň nejméně středního standardu (***) včetně doprovodné infrastruktury a nezbytného zázemí.
 • Zajištění odpovídajících napojení ubytovacích objektů na dopravní a technickou infrastrukturu.

 

Příjemci

 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií (právnické a fyzické osoby)

Celkem byly pro oblast podpory 4.2 vyhlášeny 4 výzvy. Podpořeno a dokončeno bylo 31 projektů.

Koneční příjemci vynaložili finanční prostředky ve výši 70,4 mil. EUR (CZV).

Oblast podpory 4.2 je specifická již sama o sobě, neboť je zaměřená pouze na ubytovací a stravovací zařízení, včetně doprovodné infrastruktury, a tak jako příklad charakteristického projektu lze uvést výstavbu nebo rekonstrukci hotelu (penzionu), včetně souvisejících sportovních ploch a zázemí. Přínosem těchto projektů je zkvalitnění nabízených služeb a rozšíření nabídky doplňkových aktivit, které mají za cíl prodloužit pobyt návštěvníků v daném regionu. Kromě ekonomického přínosu pro poskytovatele služeb vytvořili příjemci i nová pracovní místa.

Vybrané projekty

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří např. projekt „PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ“.

Fotografie z projektu „PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ“

Název projektu: PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ
Číslo projektu: CZ.1.09/4.2.00/18.00450
Příjemce dotace: TRADE FINANCE, s.r.o.
Celkové výdaje projektu: 62 317 020 Kč

 

Projekt byl realizován v období 7/2009 – 11/2010 a zahrnoval komplexní rekonstrukcia přestavbu objektu RESTAURACE NA RYCHTĚ v Klášterní ulici 75/9 v centru Ústí nad Labem. Rekonstrukce a přestavba budovy, která je více než 150 let stará a byla historicky využívána jako restaurační zařízení, spočívala v rozšíření prostoru restaurace v 1. NP, v rozšíření a modernizaci prostor kuchyně a sociálního zařízení. Dále došlo k přestavbě 2. a 3. NP a přístavbě 4. NP, a to na hotel tříhvězdičkového typu, kdy jsou na každém patře 4 dvoulůžkové pokoje a jeden jednolůžkový pokoj, tedy celkem 15 pokojů o kapacitě 27 lůžek. Pro zvýšení atraktivity rekonstruovaného restauračního a hotelového zařízení byl v objektu vybudován restaurační minipivovar, jehož varny jsou součástí interiéru restaurace. Zbylá technologie, jako jsou pivní tanky a kvasné kádě, jsou umístěny v klenbových sklepních prostorách, kde je i prohlídková trasa pro hosty zajímající se o proces výroby piva.