Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

ÚPRAVA UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Na základě předchozího pozastavení Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad docházelo k neúměrné časové prodlevě mezi schválením závěrečné žádosti o platbu a jejím proplacením ze strany řídícího orgánu. Tento stav znevýhodnil některé příjemce a znemožnil dostatečnou kontrolu nad projekty v období po schválení závěrečné žádosti o platbu. Z tohoto důvodu lze u dotčených projektů za počátek udržitelnosti považovat datum schválení závěrečné žádosti o platbu.

S příjemci, kteří byli touto situací dotčeni, budou uzavřeny dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

S příjemci, kteří již dodatek týkající se úpravy doby udržitelnosti mají podepsaný, bude vzhledem k aktualizaci a doplnění původního znění dodatku uzavřen dodatek nový.

logo_severozapad1