Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

ÚPRAVA UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

Na základě předchozího pozastavení Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad docházelo k neúměrné časové prodlevě mezi schválením závěrečné žádosti o platbu a jejím proplacením ze strany řídícího orgánu. Tento stav znevýhodnil některé příjemce a znemožnil dostatečnou kontrolu nad projekty v období po schválení závěrečné žádosti o platbu. Z tohoto důvodu lze u dotčených projektů za počátek udržitelnosti považovat datum schválení závěrečné žádosti o platbu.

S příjemci, kteří byli touto situací dotčeni, budou uzavřeny dodatky ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

S příjemci, kteří již dodatek týkající se úpravy doby udržitelnosti mají podepsaný, bude vzhledem k aktualizaci a doplnění původního znění dodatku uzavřen dodatek nový.

logo_severozapad1

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací