Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově

ÚRR PROPLATIL PŘES 15 MILIARD KORUN, SCHVÁLENY BYLY NOVÉ PROJEKTY ZA TÉMĚŘ 450 MILIONŮ

Celkem 15,3 miliardy korun. Taková je aktuální částka, kterou Úřad regionální rady regionu soudržnosti Severozápad rozdělil od počátku programového období mezi příjemce. Jen v roce 2015 to bylo přes půl miliardy. Dosud bylo podáno 1 390 projektů s celkovým finančním objemem 45,9 miliard korun, z toho bylo schváleno 578 projektů v objemu 24,2 miliard korun. Zasmluvněno bylo 507 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 19,9 miliard korun. Ukončeno 335 projektů v objemu 15,3 miliardy korun.

Vzhledem ke snaze rozdělit co nejvíce evropských dotací uvažovalo vedení Úřadu Regionální rady také o vyhlášení výzev na tzv. „dokončené projekty“ (projekty, které byly zrealizovány ze strany potenciálních žadatelů nebo budou ukončeny nejpozději do 30. 6. 2015, byly financovány z národních zdrojů, a které by bylo možno zpětně profinancovat z ROP Severozápad). Od této možnosti ale úřad na základě provedeného průzkumu nakonec odstoupil. „Průzkum ukázal, že počet projektů by nebyl takový, jaký jsme předpokládali. Objem finančních prostředků je výrazně nižší oproti částkám, které byly v daných oblastech podpory běžně alokovány,“ uvedl předseda Milan Pipal.

Doporučení úřadu výzvy nevyhlásit vzali na vědomí také členové Výboru Regionální rady (VRR). Ti se na svém 97. zasedání dále zabývali navýšením alokovaných částek ve Výzvách 68 a 69 a schválením projektů z těchto výzev.

VRR schválil navýšení alokované částky ve Výzvách č. 68 a 69. Ve Výzvě č. 68 (oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů) se jednalo o 106 milionů Kč, původní alokace byla 180 milionů Kč. Ve Výzvě č. 69 (oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst) se jednalo o 45 milionů Kč, původní alokace byla 125 milionů korun.

VRR také schválil projekty podané v obou výše zmíněných výzvách. V rámci 69. Výzvy bylo podáno 23 projektů, hodnocením úspěšně prošlo 16 z nich (viz tabulka). Jedná se především o projekty spojené s revitalizací, např. Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově nebo Revitalizace parku Městské sady v Chebu. (Od projektu ještě před schválením odstoupilo Město ostrov se Sportovištěm u Kulaté Báby).

V rámci 68. Výzvy byly podány 3 projekty, přičemž všechny prošly hodnocením a byly schváleny VRR. Jedná se o projekty Karlovarské krajské nemocnice a Krajské zdravotní (viz tabulka).

Schválené projekty z 68. a 69. Výzvy.

logo_severozapad