Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY SCHVÁLIL 24 PROJEKTŮ I PLÁN VÝZEV NA ROK 2015

Těsně před Vánocemi Výbor Regionální rady na svém zasedání schválil celkem čtyřiadvacet nových projektů i plán výzev na rok 2015. Schvalované projekty byly předloženy ve třech výzvách, konkrétně se jednalo o výzvy v oblastech podpory 1. 1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Ústí nad Labem, 1. 1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem a 1. 2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst.

V rámci IPRM členové Výboru Regionální rady schválili čtyři projekty (všechny, které byly do výzev předloženy) v hodnotě téměř 190 milionů korun podílu dotace z EU. Projektové žádosti předkládalo Statutární město Ústí nad Labem, přičemž jednotlivé projekty jsou následující: Plavecký areál Klíše, Management IPRM II., Management IPRM Mobilita a Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek. Finančně nejnáročnějším projektem je přitom plavecký areál, na který město žádá dotaci ve výši přes 150 milionů korun.

 

VRR 22.12.2014 008

 

Výbor na svém zasedání také schválil plán výzev na rok 2015. Výzvy č. 65 – 67 budou vyhlášeny 28. ledna 2015. Týkat se budou oblastí podpor IPRM Karlovy Vary a Ústí nad Labem a investic pro zlepšení fyzické infrastruktury. Objem finančních prostředků plánovaných do všech tří výzev je přes 300 milionů korun. Výzvy č. 68 a 69 budou vyhlášeny 28. ledna 2015, týkat se budou infrastruktury v oblasti lidských zdrojů a podpory revitalizace a regenerace. Objem finančních prostředků plánovaných do těchto dvou výzev bude znám v lednu 2015.

Členové výboru vzali na vědomí informaci o průběhu realizace ROP Severozápad. K 8. 12. 2014 bylo celkem podáno 1 332 projektů s celkovým finančním objemem téměř 45 mld. korun, z toho bylo schváleno 484 projektů v objemu 22,3 mld. korun. Zasmluvněno bylo 423 projektů s celkovým aktuálním finančním objemem 18,6 mld. korun, ukončeno 305 projektů v objemu 14,6 mld. korun, proplaceno 15,1 mld. korun a certifikováno 12,6 mld. korun.

Výbor se také věnoval jednotlivým rozpočtovým změnám, rozpočtovému výhledu na roky 2016 – 2017 nebo zařazení pěti projektů Krajské zdravotní a.s. do certifikace roku 2014, které schválil bez výhrad.

 

Schválené projekty (Výzvy č. 56, 57, 58)

 

Plán výzev na rok 2015