Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě

Z OSTROVA DO HORNÍHO ŽĎÁRU SE CYKLISTÉ PROJEDOU PO NOVÉ STEZCE

Dne 19. 10. 2015 byla slavnostně otevřena Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova, Horní Žďár. Celkové náklady projektu činily kolem 11 milionů korun, část výdajů pokryla dotace z Regionálního operačního programu Severozápad.

DSC_0066

Předmětem tohoto projektu byla výstavba a rekonstrukce doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost a kvalitní přístup s využitím historických cest k místům s atraktivitami cestovního ruchu ve městě Ostrov a jeho městských částech. Konkrétně se jedná o zprovoznění nové multifunkční naučné stezky (pro pěší, pro cyklisty, některé úseky pro kolečkové brusle a lyže). Trasa je vedena po stávajících cestách, chodnících, veřejně přístupných pěšinách, po místních komunikacích a po komunikacích 2. a 3. třídy a částečně po nově vybudované kombinované trase z Ostrova do Horního Žďáru podél I/25. Součástí projektu byla i rekonstrukce drobných turistických objektů podél naučné stezky (kaplička v Maroltově, objekt bývalého vodojemu v Mořičově, kde je realizována terasa s výhledem). Byly vyrobeny a nově osazeny nové informační tabule s turistickými informacemi a mapou či orientačním plánem města,
nové rozcestníky s informačním značením k turistickým cílům. Byl dodán nový mobiliář do města i místních částí ve vybraných místech naučné stezky (lavičky, odpadkové koše, tělocvičné prvky, stojany na kola).

DSC_0060

Naučná stezka je dlouhá cca 32,5 km a  má celkem dvacet „zastavení. U každé zastávky se návštěvník dozví informace vztahujícími se k danému místu. Cyklostezka tak definitivně spojila stávající městské cyklotrasy s cyklostezkou Ostrov – Jáchymov. Cyklisté tak nyní mohou putovat přírodou Krušných hor, aniž by museli použít frekventované silnice.