Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Amfiteátr v Lokti
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Silnice Pstruží
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

Z OSTROVA DO HORNÍHO ŽĎÁRU SE CYKLISTÉ PROJEDOU PO NOVÉ STEZCE

Dne 19. 10. 2015 byla slavnostně otevřena Naučná stezka Po starých cestách okolo Ostrova, Horní Žďár. Celkové náklady projektu činily kolem 11 milionů korun, část výdajů pokryla dotace z Regionálního operačního programu Severozápad.

DSC_0066

Předmětem tohoto projektu byla výstavba a rekonstrukce doprovodné infrastruktury pro turistiku a cestovní ruch, zajišťující dostupnost a kvalitní přístup s využitím historických cest k místům s atraktivitami cestovního ruchu ve městě Ostrov a jeho městských částech. Konkrétně se jedná o zprovoznění nové multifunkční naučné stezky (pro pěší, pro cyklisty, některé úseky pro kolečkové brusle a lyže). Trasa je vedena po stávajících cestách, chodnících, veřejně přístupných pěšinách, po místních komunikacích a po komunikacích 2. a 3. třídy a částečně po nově vybudované kombinované trase z Ostrova do Horního Žďáru podél I/25. Součástí projektu byla i rekonstrukce drobných turistických objektů podél naučné stezky (kaplička v Maroltově, objekt bývalého vodojemu v Mořičově, kde je realizována terasa s výhledem). Byly vyrobeny a nově osazeny nové informační tabule s turistickými informacemi a mapou či orientačním plánem města,
nové rozcestníky s informačním značením k turistickým cílům. Byl dodán nový mobiliář do města i místních částí ve vybraných místech naučné stezky (lavičky, odpadkové koše, tělocvičné prvky, stojany na kola).

DSC_0060

Naučná stezka je dlouhá cca 32,5 km a  má celkem dvacet „zastavení. U každé zastávky se návštěvník dozví informace vztahujícími se k danému místu. Cyklostezka tak definitivně spojila stávající městské cyklotrasy s cyklostezkou Ostrov – Jáchymov. Cyklisté tak nyní mohou putovat přírodou Krušných hor, aniž by museli použít frekventované silnice.