Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Společenský objekt Dalovice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice

ZÁMECKÉ ZAHRADY SE OTEVŘELY VEŘEJNOSTI

Jižní zahrady děčínského zámku se 5. července po mnoha letech opět otevřely veřejnosti.  Jejich obnova byla zahrnuta do projektů Integrovaného plánu rozvoje města Děčín- zóna Centrum. Realizace projektu začala v lednu 2011. Došlo k úpravám části Mariánské louky, především jižních zámeckých teras, 1. zámeckého nádvoří a parkánu s Dělovou zahrádkou. Na Mariánské louce probíhaly především terénní úpravy, byl založen trávník, odstraněn betonový bazének a doplněn mobiliář včetně sadové výsadby. Na jižních zámeckých zahradách došlo k opravě zdí jednotlivých teras a hlavně také k odstranění mocných vrstev betonu a asfaltu. Na jejich místě byly založeny velké plochy trávníků, keřů, květin a další výsadby. Jednotlivé části areálu propojily nově založené cesty. Atmosféru zahrad doplnilo také několik vodních prvků. Během rekonstrukce bylo zjištěno narušení objektu oranžérie vlivem prosakování dešťové vody, které ohrožovalo bezpečnost budoucích návštěvníků zahrad. Dodatečné zařazení této opravy do celého projektu se promítlo do půlročního zpoždění celé revitalizace.

Jižní zámecké zahrady začaly vznikat od 18. století. Postupně zde vyrůstaly drobné zahradní a okrasné stavby – skleníky, oranžerie a roku 1737 půvabný Čajový pavilon. V 19. století byl svah rozčleněn terasami, na kterých bylo založeno 18 vytápěných skleníků s rozsáhlými sbírkami orchidejí, kamélií a dalších tropických rostlin. Roku 1852 zde poprvé v rakouské monarchii rozkvetl největší leknín světa, Viktoria královská. Pod jižními zahradami byl v 19. století založen přírodní park na tzv. Mariánské louce. V roce 1932 získala zámek československá armáda. Vojáci nechali všechny skleníky odstranit a na nejnižší terase zbudovali rozlehlé nástupiště a nové stáje. Po válce se kdysi honosné zahrady přeměnily na garáže, dílny, sklady, vznikly zde velké nádrže na pohonné hmoty a krátkou dobu zde fungoval dokonce i vepřín. Část zahrad se postupně přeměnila na smetiště. V zámeckém parku bylo vybudováno koupaliště a autokemp.
Velká povodeň z roku 2002 ovšem koupaliště zásadně poničila. Na jeho obnovu se městu Děčín přes veškerou snahu nepodařilo získat žádné finanční prostředky. Téma budoucnosti Mariánské louky se opět otevřelo po volbách v roce 2006, kdy se znovu ozvaly hlasy pro obnovu původního parku. Tato varianta byla nakonec po delší diskusi schválena rozhodnutím zastupitelstva města a Revitalizace parku a jižních zahrad byla následně zařazena do Integrovaného plánu rozvoje města – zóna Centrum.

Celkové náklady projektu včetně oranžérie činí přibližně 70,2milionů korun, přičemž dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad by měla být 60,6 milionů korun. Vzhledem k tomu, že v průběhu projektu došlo k výrazné redukci finančních prostředků, zůstaly některé partie, zejména v okolí zámecké sýpky, bohužel nedokončené. V dalších letech se proto počítá s postupnou obnovou i těchto prostor. Obyvatelům i návštěvníkům města slouží nově otevřené zahrady zcela zdarma.

text: www.mmdecin.cz