Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

ZASEDAL MIMOŘÁDNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 25. dubna 2013 sešel na mimořádném zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupoval Tomáš Kuchtík.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad.  Prezentován byl jak aktuální stav operačního programu, tak i možnosti dalšího vývoje. Předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal informoval o postoji krajských zastupitelstev a o jednání s národními orgány, kterých v současné době probíhá celá řada.

Finální českou verzi dopisu, v němž Evropská komise upozorňuje české národní orgány, že mohou do dvou měsíců buď oznámit Komisi přijetí navržené korekce, nebo rozporovat zjištění, k nimž EK dospěla, obdrželo stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu 10. dubna 2013. Vyjádření ke korekci Regionálního operačního programu Severozápad tak musí Česká republika zaslat Evropské komisi do 5. června 2013.

Předseda Regionální rady Petr Navrátil připomněl, že situaci výrazně komplikuje nedokonalá legislativa, která nedefinuje odpovědnost za regionální operační program. Diskutována byla v této souvislosti také možnost, že nedojde k dohodě ohledně úhrady korekce a situace bude následně řešena Evropskou komisí podle článku 100 obecného nařízení 1083/2006. Z diskuse vyplynulo, že postup a forma úhrady korekce v tomto případě nejsou jasné a bude potřeba požádat o výklad příslušné části nařízení Evropskou komisi.

Člen Monitorovacího výboru Radan Večerka v diskusi připomněl, že problematika korekcí by měla být řešena systémově, protože se podle posledních informací může týkat celé řady operačních programů.