Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci

ZASEDAL MIMOŘÁDNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 25. dubna 2013 sešel na mimořádném zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupoval Tomáš Kuchtík.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad.  Prezentován byl jak aktuální stav operačního programu, tak i možnosti dalšího vývoje. Předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal informoval o postoji krajských zastupitelstev a o jednání s národními orgány, kterých v současné době probíhá celá řada.

Finální českou verzi dopisu, v němž Evropská komise upozorňuje české národní orgány, že mohou do dvou měsíců buď oznámit Komisi přijetí navržené korekce, nebo rozporovat zjištění, k nimž EK dospěla, obdrželo stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu 10. dubna 2013. Vyjádření ke korekci Regionálního operačního programu Severozápad tak musí Česká republika zaslat Evropské komisi do 5. června 2013.

Předseda Regionální rady Petr Navrátil připomněl, že situaci výrazně komplikuje nedokonalá legislativa, která nedefinuje odpovědnost za regionální operační program. Diskutována byla v této souvislosti také možnost, že nedojde k dohodě ohledně úhrady korekce a situace bude následně řešena Evropskou komisí podle článku 100 obecného nařízení 1083/2006. Z diskuse vyplynulo, že postup a forma úhrady korekce v tomto případě nejsou jasné a bude potřeba požádat o výklad příslušné části nařízení Evropskou komisi.

Člen Monitorovacího výboru Radan Večerka v diskusi připomněl, že problematika korekcí by měla být řešena systémově, protože se podle posledních informací může týkat celé řady operačních programů.