Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

ZASEDAL MIMOŘÁDNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 25. dubna 2013 sešel na mimořádném zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupoval Tomáš Kuchtík.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad.  Prezentován byl jak aktuální stav operačního programu, tak i možnosti dalšího vývoje. Předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal informoval o postoji krajských zastupitelstev a o jednání s národními orgány, kterých v současné době probíhá celá řada.

Finální českou verzi dopisu, v němž Evropská komise upozorňuje české národní orgány, že mohou do dvou měsíců buď oznámit Komisi přijetí navržené korekce, nebo rozporovat zjištění, k nimž EK dospěla, obdrželo stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu 10. dubna 2013. Vyjádření ke korekci Regionálního operačního programu Severozápad tak musí Česká republika zaslat Evropské komisi do 5. června 2013.

Předseda Regionální rady Petr Navrátil připomněl, že situaci výrazně komplikuje nedokonalá legislativa, která nedefinuje odpovědnost za regionální operační program. Diskutována byla v této souvislosti také možnost, že nedojde k dohodě ohledně úhrady korekce a situace bude následně řešena Evropskou komisí podle článku 100 obecného nařízení 1083/2006. Z diskuse vyplynulo, že postup a forma úhrady korekce v tomto případě nejsou jasné a bude potřeba požádat o výklad příslušné části nařízení Evropskou komisi.

Člen Monitorovacího výboru Radan Večerka v diskusi připomněl, že problematika korekcí by měla být řešena systémově, protože se podle posledních informací může týkat celé řady operačních programů.