Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Dům porcelánu v Dubí

ZASEDAL MIMOŘÁDNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu Severozápad se 25. dubna 2013 sešel na mimořádném zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Členy monitorovacího výboru jsou zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí regionu Severozápad, zástupci ministerstev, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Asociace hotelů a restaurací, Univerzity J. E. Purkyně i neziskových organizací. Evropskou komisi zastupoval Tomáš Kuchtík.

V úvodu jednání se členové Monitorovacího výboru seznámili s aktuální situací ROP Severozápad.  Prezentován byl jak aktuální stav operačního programu, tak i možnosti dalšího vývoje. Předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal informoval o postoji krajských zastupitelstev a o jednání s národními orgány, kterých v současné době probíhá celá řada.

Finální českou verzi dopisu, v němž Evropská komise upozorňuje české národní orgány, že mohou do dvou měsíců buď oznámit Komisi přijetí navržené korekce, nebo rozporovat zjištění, k nimž EK dospěla, obdrželo stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu 10. dubna 2013. Vyjádření ke korekci Regionálního operačního programu Severozápad tak musí Česká republika zaslat Evropské komisi do 5. června 2013.

Předseda Regionální rady Petr Navrátil připomněl, že situaci výrazně komplikuje nedokonalá legislativa, která nedefinuje odpovědnost za regionální operační program. Diskutována byla v této souvislosti také možnost, že nedojde k dohodě ohledně úhrady korekce a situace bude následně řešena Evropskou komisí podle článku 100 obecného nařízení 1083/2006. Z diskuse vyplynulo, že postup a forma úhrady korekce v tomto případě nejsou jasné a bude potřeba požádat o výklad příslušné části nařízení Evropskou komisi.

Člen Monitorovacího výboru Radan Večerka v diskusi připomněl, že problematika korekcí by měla být řešena systémově, protože se podle posledních informací může týkat celé řady operačních programů.