Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Regioshark
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu

ZASEDAL MONITOROVACÍ VÝBOR ROP SEVEROZÁPAD

Monitorovací výbor ROP Severozápad znovu odmítl převod 3,1 miliardy korun z ROP Severozápad do jiných operačních programů. Schválil naopak přesuny prostředků v rámci operačního programu, na základě kterých budou moci být vyhlášeny během září nové výzvy k předkládání projektů. Celkem je v ROP Severozápad v současné době k dispozici 6,5 miliardy korun.

Monitorovací výbor ROP Severozápad se 23. srpna 2013 sešel na zasedání v Ústí nad Labem. Jeho jednání řídil předseda Milan Pipal. Jednání výboru se jako host zúčastnil poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc.

V úvodu jednání předseda Regionální rady Petr Navrátil rekapituloval postup pro řešení úhrady korekce, kterou u ROP Severozápad požaduje EK. „Zastupitelstva udělala první krok a schválila dobrovolný příspěvek, kterým se kraje budou podílet na úhradě korekce. Nyní nás čeká navázat na to technickým řešením, tedy především uzavřením příslušných smluv. Souběžně s tím připravujeme výzvy k předkládání projektů, které by měly být vyhlášeny v průběhu záři. V souvislosti s tím na dnešní jednání překládáme návrh na přesun prostředků v rámci ROP Severozápad,“ řekl Petr Navrátil.

Na základě požadavku Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Monitorovací výbor ROP Severozápad znovu projednal návrh realokace 3,1 miliardy korun do jiných operačních programů. Důvodem pro opětovné zařazení bodu jsou podle zástupců MMR přetrvávající pochybnosti o možnostech vyčerpat všechny prostředky, které v operačním programu zbývají k rozdělení. „Podle mého osobního názoru jsou podobné přesuny trochu nešťastné. Chápu sice důvody, které předkládá ministerstvo, nicméně je potřeba vidět to v širších souvislostech. Je nutné uvědomit si, že na přesuny je velmi málo času. Kromě toho je tu postoj EK, která místo přesunů preferuje spíše rychlé a bezproblémové čerpání prostředků. Navíc ze strany komise není ani zájem podobné realokace schvalovat nějak rychle,“ uvedl europoslanec Pavel Poc. Členové Monitorovacího výboru diskutovali v souvislosti s realokací o možnostech rozvolnění pravidla n+2/ n+3. O této možnosti sice zástupci MMR v současné době v Bruselu jednají, nicméně možnost změny je podle všeho velmi malá. Předseda Monitorovacího výboru Milan Pipal připomněl stanovisko krajů, které se vyjádřily proti přesunu prostředků z ROP Severozápad. Monitorovací výbor realokaci prostředků z ROP Severozápad do jiných operačních programů odmítl.

Následně se Monitorovací výbor zabýval návrhem na přesun prostředků v rámci jednotlivých prioritních os. „Průběžně zjišťujeme zájem žadatelů a na jeho základě budou peníze přesunuty tak, abychom co nejvíce vyšli vstříc zájmu žadatelů. Víc prostředků bude k dispozici hlavně pro projekty obcí a měst. Finanční objem žádostí, které by mohly být podle průzkumu do ROPu podány, převyšuje jeho současnou alokaci o přibližně 2,8 miliardy korun,“ uvedl Petr Navrátil. Zmínil také záměr pokusit se ve spolupráci s MMR o přesun prostředků z oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení do oblasti podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. „Prostředky by tak mohly místo do hotelů směřovat do malých obcí. Tento přesun by reagoval i na to, že právě kolem hotelů vznikla řada problémů a zároveň malé obce opakovaně poukazovaly na to, že mají připravenou řadu projektů a dokázaly by je poměrně rychle realizovat,“ doplnil Petr Navrátil.

Prostředky jsou tedy v současné době v jednotlivých oblastech alokovány následovně:

1.1 Podpora rozvojových pólů regionu                                                                                                 0 Kč

1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst                                                  1099 mil. Kč

1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů                                                                                          677 mil. Kč


2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti                            0 Kč

2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury                                                                              238 mil. Kč


3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu              2358 mil. Kč

3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu                                                                            500 mil. Kč


4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu                          846 mil. Kč

4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení                    468 mil. Kč

4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu                42 mil. Kč