Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice Pstruží
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Volnočasový areál Rolava
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

ZMĚNY KONTROLNÍCH POSTUPŮ

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový zákon č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení kontrolního řádu se uplatní vždy, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Instituty, které nejsou upraveny kontrolním řádem, se řídí obecnou úpravou správního řádu. Změny se dotknou projektů, u kterých bude kontrola zahájena po 1. 1. 2014. Kontroly zahájené před 1. 1. 2014 budou dokončeny podle právních předpisů platných v době jejich zahájení. Řídící orgán ROP SZ v současné době připravuje změny v dokumentaci, které budou příjemcům v průběhu měsíce ledna 2014 oznámeny formou Externího metodického pokynu.

Ostatni_vykres