Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

ZMĚNY KONTROLNÍCH POSTUPŮ

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový zákon č. 255/2013 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení kontrolního řádu se uplatní vždy, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Instituty, které nejsou upraveny kontrolním řádem, se řídí obecnou úpravou správního řádu. Změny se dotknou projektů, u kterých bude kontrola zahájena po 1. 1. 2014. Kontroly zahájené před 1. 1. 2014 budou dokončeny podle právních předpisů platných v době jejich zahájení. Řídící orgán ROP SZ v současné době připravuje změny v dokumentaci, které budou příjemcům v průběhu měsíce ledna 2014 oznámeny formou Externího metodického pokynu.

Ostatni_vykres

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací