Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Silnice Pstruží
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zubrnice
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zámecké zahrady v Děčíně

ZMĚNY V SYSTÉMU HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ŽADATELŮ

Na základě provedeného auditu došlo z podnětu Evropské komise a národních orgánů k úpravě systému hodnocení žádostí o dotaci z ROP Severozápad, včetně úpravy některých hodnotících kritérií. Tato kritéria byla posléze v září 2012 schválena Monitorovacím výborem ROP SZ.

Jedním z kritérií, která jsou posuzována v rámci hodnocení žádostí o dotace z ROP Severozápad, je také finanční hodnocení žadatele. Cílem finančního hodnocení je eliminace rizik spojených s realizací a udržitelností projektů. Toto kritérium zahrnuje subkritéria, která jsou hodnocena odděleně a nezávisle. Jedná se o hodnocení finančního zdraví žadatele, hodnocení výše obratu žadatele, historie žadatele i předmětu činnosti vztahující se k projektu, je zde posuzována i změna statutárního zástupce žadatele před registrací projektu.

Metodika hodnocení finančního zdraví byla navržena na základě osvědčených přístupů odborníky z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně. Provedená aktualizace metodiky pak zohledňuje především opatření vyplývající z účetní reformy veřejných financí a zkušeností jednotlivých řídících orgánů. Hodnocení finančního zdraví je založeno na výsledcích hospodaření žadatele za dva předchozí uzavřené roky. Systém hodnocení například zohledňuje to, zda si žadatel bere na předfinancování projektu úvěr, hodnotí jeho dlouhodobé závazky a zohledňuje mimo jiné i výši jeho finančních rezerv. Celkem lze za kritérium „finanční hodnocení žadatele“ získat max. 10 bodů, přičemž za finanční zdraví žadatele je možné získat max. 5 bodů (v původním systému hodnocení projektových žádostí bylo možné získat v rámci hodnocení finančního zdraví až 17 bodů). Celkem může projektová žádost za obě fáze hodnocení získat až 112 bodů. V první fázi 38 bodů, v druhé fázi 74 bodů.

Nejhorší finanční zdraví, které je ještě v rámci hodnocení projektových žádostí přípustné, je v hodnotě „E“. Pokud žadatel bude mít finanční zdraví v hodnotě „F“, projektová žádost již nebude postoupena k dalšímu hodnocení.

Bližší informace o hodnocení finančního zdraví žadatelů jsou k dispozici zde: Metodika_FZ_Severozapad

logo_severozapad1