Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově

ZMĚNY V SYSTÉMU HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ŽADATELŮ

Na základě provedeného auditu došlo z podnětu Evropské komise a národních orgánů k úpravě systému hodnocení žádostí o dotaci z ROP Severozápad, včetně úpravy některých hodnotících kritérií. Tato kritéria byla posléze v září 2012 schválena Monitorovacím výborem ROP SZ.

Jedním z kritérií, která jsou posuzována v rámci hodnocení žádostí o dotace z ROP Severozápad, je také finanční hodnocení žadatele. Cílem finančního hodnocení je eliminace rizik spojených s realizací a udržitelností projektů. Toto kritérium zahrnuje subkritéria, která jsou hodnocena odděleně a nezávisle. Jedná se o hodnocení finančního zdraví žadatele, hodnocení výše obratu žadatele, historie žadatele i předmětu činnosti vztahující se k projektu, je zde posuzována i změna statutárního zástupce žadatele před registrací projektu.

Metodika hodnocení finančního zdraví byla navržena na základě osvědčených přístupů odborníky z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně. Provedená aktualizace metodiky pak zohledňuje především opatření vyplývající z účetní reformy veřejných financí a zkušeností jednotlivých řídících orgánů. Hodnocení finančního zdraví je založeno na výsledcích hospodaření žadatele za dva předchozí uzavřené roky. Systém hodnocení například zohledňuje to, zda si žadatel bere na předfinancování projektu úvěr, hodnotí jeho dlouhodobé závazky a zohledňuje mimo jiné i výši jeho finančních rezerv. Celkem lze za kritérium „finanční hodnocení žadatele“ získat max. 10 bodů, přičemž za finanční zdraví žadatele je možné získat max. 5 bodů (v původním systému hodnocení projektových žádostí bylo možné získat v rámci hodnocení finančního zdraví až 17 bodů). Celkem může projektová žádost za obě fáze hodnocení získat až 112 bodů. V první fázi 38 bodů, v druhé fázi 74 bodů.

Nejhorší finanční zdraví, které je ještě v rámci hodnocení projektových žádostí přípustné, je v hodnotě „E“. Pokud žadatel bude mít finanční zdraví v hodnotě „F“, projektová žádost již nebude postoupena k dalšímu hodnocení.

Bližší informace o hodnocení finančního zdraví žadatelů jsou k dispozici zde: Metodika_FZ_Severozapad

logo_severozapad1