Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00
Zubrnice Zubrnice Městský úřad v Třebenicích Volnočasový areál Rolava Víceúčelové hřiště v Litvínově Víceúčelové hřiště v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní hala v Litvínově Sportovní areál v Duchcově Regioshark Regioshark Plavecký areál v Ústí nad Labem Park Herty Lindnerové v Krupce Park Herty Lindnerové v Krupce Nemocnice v Mostě Nemocnice v Mostě Depozitář muzea v Žatci Depozitář muzea v Žatci Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Meandr Ohře Meandr Ohře Amfiteátr v Lokti Městská knihovna v Děčíně Městská knihovna v Děčíně Karlovarská krajská nemocnice Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu Hasičské muzeum v Krupce Hasičské muzeum v Krupce Dům porcelánu v Dubí Dům porcelánu v Dubí Dopravní terminál v Chebu Dopravní terminál v Chebu Dopravní hřiště v Litoměřicích Dopravní hřiště v Litoměřicích Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle Diakonie ČCE v Litoměřicích Domov dětí a mládeže v Nové Roli Domov dětí a mládeže v Nové Roli Bazénové centrum Karlovy Vary Zámecké zahrady v Děčíně Bazénové centrum v Karlových Varech Autobusové nádraží v Litoměřicích Autobusové nádraží v Litoměřicích Zámecké zahrady v Děčíně Silnice Pstruží Městská knihovna v Nové Roli Městská knihovna v Nové Roli Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích Víceúčelové hřiště v Hazlově Víceúčelové hřiště v Hazlově Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon Autobusový terminál v Žatci Autobusový terminál v Žatci Multifunkční hřiště v Hroznětíně Společenský objekt Dalovice Karlovarská krajská nemocnice Retromuseum v Chebu Retromuseum v Chebu

ZMĚNY V SYSTÉMU HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ŽADATELŮ

Na základě provedeného auditu došlo z podnětu Evropské komise a národních orgánů k úpravě systému hodnocení žádostí o dotaci z ROP Severozápad, včetně úpravy některých hodnotících kritérií. Tato kritéria byla posléze v září 2012 schválena Monitorovacím výborem ROP SZ.

Jedním z kritérií, která jsou posuzována v rámci hodnocení žádostí o dotace z ROP Severozápad, je také finanční hodnocení žadatele. Cílem finančního hodnocení je eliminace rizik spojených s realizací a udržitelností projektů. Toto kritérium zahrnuje subkritéria, která jsou hodnocena odděleně a nezávisle. Jedná se o hodnocení finančního zdraví žadatele, hodnocení výše obratu žadatele, historie žadatele i předmětu činnosti vztahující se k projektu, je zde posuzována i změna statutárního zástupce žadatele před registrací projektu.

Metodika hodnocení finančního zdraví byla navržena na základě osvědčených přístupů odborníky z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně. Provedená aktualizace metodiky pak zohledňuje především opatření vyplývající z účetní reformy veřejných financí a zkušeností jednotlivých řídících orgánů. Hodnocení finančního zdraví je založeno na výsledcích hospodaření žadatele za dva předchozí uzavřené roky. Systém hodnocení například zohledňuje to, zda si žadatel bere na předfinancování projektu úvěr, hodnotí jeho dlouhodobé závazky a zohledňuje mimo jiné i výši jeho finančních rezerv. Celkem lze za kritérium „finanční hodnocení žadatele“ získat max. 10 bodů, přičemž za finanční zdraví žadatele je možné získat max. 5 bodů (v původním systému hodnocení projektových žádostí bylo možné získat v rámci hodnocení finančního zdraví až 17 bodů). Celkem může projektová žádost za obě fáze hodnocení získat až 112 bodů. V první fázi 38 bodů, v druhé fázi 74 bodů.

Nejhorší finanční zdraví, které je ještě v rámci hodnocení projektových žádostí přípustné, je v hodnotě „E“. Pokud žadatel bude mít finanční zdraví v hodnotě „F“, projektová žádost již nebude postoupena k dalšímu hodnocení.

Bližší informace o hodnocení finančního zdraví žadatelů jsou k dispozici zde: Metodika_FZ_Severozapad

logo_severozapad1