Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
PRACOVIŠTĚ KARLOVY VARY

Závodní 391/96C
360 06 Karlovy Vary

Úřední hodiny pro veřejnost:
po-pá 8.00-13.00

ZMĚNY V SYSTÉMU HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ ŽADATELŮ

Na základě provedeného auditu došlo z podnětu Evropské komise a národních orgánů k úpravě systému hodnocení žádostí o dotaci z ROP Severozápad, včetně úpravy některých hodnotících kritérií. Tato kritéria byla posléze v září 2012 schválena Monitorovacím výborem ROP SZ.

Jedním z kritérií, která jsou posuzována v rámci hodnocení žádostí o dotace z ROP Severozápad, je také finanční hodnocení žadatele. Cílem finančního hodnocení je eliminace rizik spojených s realizací a udržitelností projektů. Toto kritérium zahrnuje subkritéria, která jsou hodnocena odděleně a nezávisle. Jedná se o hodnocení finančního zdraví žadatele, hodnocení výše obratu žadatele, historie žadatele i předmětu činnosti vztahující se k projektu, je zde posuzována i změna statutárního zástupce žadatele před registrací projektu.

Metodika hodnocení finančního zdraví byla navržena na základě osvědčených přístupů odborníky z Mendelovy a Masarykovy univerzity v Brně. Provedená aktualizace metodiky pak zohledňuje především opatření vyplývající z účetní reformy veřejných financí a zkušeností jednotlivých řídících orgánů. Hodnocení finančního zdraví je založeno na výsledcích hospodaření žadatele za dva předchozí uzavřené roky. Systém hodnocení například zohledňuje to, zda si žadatel bere na předfinancování projektu úvěr, hodnotí jeho dlouhodobé závazky a zohledňuje mimo jiné i výši jeho finančních rezerv. Celkem lze za kritérium „finanční hodnocení žadatele“ získat max. 10 bodů, přičemž za finanční zdraví žadatele je možné získat max. 5 bodů (v původním systému hodnocení projektových žádostí bylo možné získat v rámci hodnocení finančního zdraví až 17 bodů). Celkem může projektová žádost za obě fáze hodnocení získat až 112 bodů. V první fázi 38 bodů, v druhé fázi 74 bodů.

Nejhorší finanční zdraví, které je ještě v rámci hodnocení projektových žádostí přípustné, je v hodnotě „E“. Pokud žadatel bude mít finanční zdraví v hodnotě „F“, projektová žádost již nebude postoupena k dalšímu hodnocení.

Bližší informace o hodnocení finančního zdraví žadatelů jsou k dispozici zde: Metodika_FZ_Severozapad

logo_severozapad1

Rozcestník

Region Severozápad 2014

Úřední deska

Fotogalerie projektů - větší

ROPTV

Seznam příjemců dotací

Veřejné zakázky

Publikace ROPSZ

 

 

Semináře pro žadatele a příjemce dotací