Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice

JIHOVÝCHODNÍ OBCHVAT CHEBU SLOUŽÍ ŘIDIČŮM

Jihovýchodní silniční obchvat Chebu je dokončen a slouží řidičům. Hlavním přínosem jedné z nejvýznamnějších dopravních staveb financovaných Karlovarským krajem je, že z centra města odvede tranzitní dopravu mířící od silnice R6 směrem k hraničnímu přechodu Svatý Kříž. Z chebských ulic zmizí až 5 tisíc aut, včetně 450 nákladních, která tudy denně projížděla na trase do Německa a opačným směrem.

„Stavba přeložky silnice II/214 trvala rok a půl a stála 392,6 milionu korun. Připravil ji Karlovarský kraj, který na ni získal dotaci z Regionálního operačního programu ROP Severozápad ve výši 318,4 milionu korun. Zbývající náklady budou hrazeny z rozpočtu kraje,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Obchvat znamená výrazné zlepšení situace pro řidiče i chodce v Chebu. Doprava se zklidní, hlavně v přetížených ulicích 17. listopadu a Evropská. Průjezd městem se díky jihovýchodnímu obchvatu stává konečně bezpečnějším. Obyvatelé a návštěvníci města snad ocení zlepšené životní prostředí – nižší hlučnost, prašnost a snížení emisí výfukových plynů,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Pánik.

Kvůli zlepšení dopravní situace na silnici, která na obchvat navazuje, nechal Karlovarský kraj přestavět dvě křižovatky (s ulicí Na Návrší a s ulicí Vrázova) na křižovatky okružní. Akce stála 15,6 milionu korun a kraj ji financoval s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury. Stejně jako v případě celkové rekonstrukce silnice III/2143 pro napojení obce Háje na obchvat s celkovými náklady 7,4 milionu korun.

Nový jihovýchodní obchvat vede po okraji města a jeho stavba byla rozdělena na dvě části. První úsek o délce 1,2 kilometru začíná novou okružní křižovatkou ve Svatém Kříži a vede k obci Háje, kde končí další okružní křižovatkou. Ta napojuje přeloženou silnici II/214 i na místní komunikaci na Podhrad. Druhý úsek dlouhý 2,2 kilometru vede dál přes pastviny severozápadním směrem a mostem dlouhým 150 metrů překlenul údolí Hájského potoka. Další z celkem 58 stavebních objektů na trase tvoří 117 metrů dlouhý nadjezd nad železnicí vedoucí z Plzně do Chebu. Úsek končí v průmyslové zóně před lokalitou Maškov na silnici III/2148, kde je nově řešeno napojení silnice vedoucí směrem do obce Podhrad.

logo_severozapad