Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice Pstruží
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích

PROPLÁCENÍ DOTACÍ V ROP SEVEROZÁPAD SE BLÍŽÍ DO FINÁLE

 

Členové Výboru Regionální rady (VRR) na svém zasedání v Chomutově dne 16. května 2016 vzali na vědomí aktuální stav proplacených prostředků z ROP Severozápad. Výše proplacené dotace přesáhla 19 miliard korun. Za tímto číslem se skrývá 534 úspěšně ukončených projektů.

„Úřad Regionální rady již finalizuje administraci proplácení posledních dotací především u projektů, které byly realizované ke konci roku 2015. Mám velmi dobrý pocit z toho, že úředníci i přes aktuální situaci s ukončováním ROP Severozápad neztrácejí zápal a dělají maximum pro úspěšné splnění závazků vůči našim příjemcům,“ říká Milan Pipal, předseda Regionální rady.

Prostředky musí být příjemcům dotací proplaceny nejpozději do poloviny měsíce června 2016. „Podle vývoje aktuálně běžících veřejnosprávních kontrol stihneme prostředky určené k proplacení poslat našim příjemcům ještě dříve než je nejzazší termín,“ dodává Jana Havlicová, ředitelka Úřadu Regionální rady.

 

Penize_Euro mince

 

Hlasováním neprošla žádost obce Strupčice o prodloužení termínu ukončení fyzické realizace projektu „Přístavba tělocvičny k ZŠ Strupčice“. Obec Strupčice proplatila fakturu za stavební práce s dvoudenním zpožděním. Dle pravidel ROP Severozápad byl nejzazším termínem pro úhradu faktur právě den ukončení fyzické realizace projektu a tento termín byl stanoven předem ve smlouvě o poskytnutí dotace.

VRR dále schválil změny rozpočtu Regionální rady nebo proplacení Žádosti o platbu u projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“.