Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Amfiteátr v Lokti
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply