Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Amfiteátr v Lokti
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply