Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply