Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

VÝBOR REGIONÁLNÍ RADY PO PĚTI MĚSÍCÍCH OPĚT ZASEDAL

Dne 9. 8. 2018 zasedal po pětiměsíční odmlce Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Po únorové rezignaci všech členů za Ústecký kraj nebyl orgán usnášeníschopný, staronoví členové byli zastupitelstvem Ústeckého kraje zvoleni 25. června 2018. Do výboru se tak vrátili pánové Miroslav Andrt, Pavel Csonka, Ladislav Drlý, Jaroslav Dubský a Petr Šmíd.

Jedním z hlavních bodů zasedání byla volba nového předsedy Regionální rady, neboť bývalý předseda Jaroslav Komínek odstoupil a již nebyl zastupitelstvem zvolen. Výbor se jednohlasně shodl na volbě předsedy z řad členů zastupitelstva Ústeckého kraje, zvolen byl pan Pavel Csonka.

Hostem zasedání byl 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika, který se členy Výboru jednal o spolufinancování závazků Regionální rady vyplývajících ze sporů ze smluv s příjemci dotací. Stanoviska Ústeckého i Karlovarského kraje ke spolufinancování jsou souhlasná, smlouvu na dofinancování těchto projektů musí nyní schválit rady a zastupitelstva obou krajů na nadcházejících zasedáních.

Výbor také schválil účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2017 a veškeré nezbytné úkony, které se v období usnášeníneschopnosti nashromáždily.

 

Hlasování Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad během 120. zasedání

Leave a Reply