Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech

PRO PŘÍJEMCE

Tato stránka je určena subjektům realizujícím projekt spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU, který na základě podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace žádá řídící orgán o prostředky z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti.

 

V archivu výzev a dokumentace je k dispozici dokumentace k jednotlivým, již uzavřeným, výzvám. Pod jednotlivými výzvami jsou  umístěny dokumenty platné pro danou výzvu, těmito dokumenty se příjemci dotací musí řídit při realizaci projektu schváleného v dané výzvě. Věnujte prosím zvýšenou pozornost výběru správné dokumentace.

 

 

Pro zjednodušení a poskytnutí případných odpovědí na dotazy směřující ke zpracování monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti projektu (dále jen „MZoU“)  se Úřad Regionální rady rozhodl poskytnout doplnění dokumentace nezávaznou formou. Pravidla pro vytváření MZoU jsou popsána v příloze č. 6 Příručky pro příjemce. Splnění takto definovaných základních pravidel je předmětem dokladových kontrol MZoU. Další neméně významnou snahou je, aby předložené MZoU byly co nejkvalitnější a měly co možná nejvyšší vypovídací hodnotu o využití projektu. Za tímto účelem byl zpracován doporučující dokument, který obsahuje množství praktických rad a námětů, jak vyplnit a doplnit MZoU.

Doporučení pro zpracování MZoU