Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce

Výzva č. 15

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 27. dubna 2010 Výzvu č. 15 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!