Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích

Výzva č. 15

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 27. dubna 2010 Výzvu č. 15 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 30. června 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!