Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Společenský objekt Dalovice
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Nemocnice v Mostě

Výzva č. 23

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 6. dubna 2011 Výzvu č. 23 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 6. dubna 2011
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 14. července 2011, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 IPRM Ústí nad Labem

Oblast podpory 1.1 IPRM Karlovy Vary

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!