Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zubrnice
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!