Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice Pstruží
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Amfiteátr v Lokti
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!