Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře

Výzva č. 3 – IPRM

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 24. června 2010 Výzvu č. 3 IPRM k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 24. června 2010
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. prosince 2010, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:
Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Příloha – Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009
Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!