Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Retromuseum v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

Výzva č. 30

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 10. února 2012 Výzvu č. 30 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Upozornění: Výzva č. 30 byla usnesením VRR č. 7/73/2013 ze dne 4. 6. 2013 zrušena.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Zahájení příjmu žádostí o dotaci:  10. února 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 15. března  2012, 12:00 hod.

 

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci:  10. února 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 27. dubna  2012, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Oblast podpory 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce