Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Nemocnice v Mostě

Výzva č. 33

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 15. března 2012 Výzvu č. 33 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Upozornění: Výzva č. 33 byla usnesením VRR č. 7/73/2013 ze dne 4. 6. 2013 zrušena.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. března 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 14. června 2012, 12:00 hod.

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. března 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 27. července 2012, 12:00 hodin

 

Upozornění: Na základě usnesení Výboru Regionální rady č. 8/60/2012 ze dne 21. května 2012 bylo ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení prodlouženo z původního termínu 14. června 2012 na 27. července 2012. Text výzvy zůstal nezměněn!

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce