Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

Výzva č. 33

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 15. března 2012 Výzvu č. 33 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Upozornění: Výzva č. 33 byla usnesením VRR č. 7/73/2013 ze dne 4. 6. 2013 zrušena.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů (oblast školství)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. března 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 14. června 2012, 12:00 hod.

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 15. března 2012
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 27. července 2012, 12:00 hodin

 

Upozornění: Na základě usnesení Výboru Regionální rady č. 8/60/2012 ze dne 21. května 2012 bylo ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci oblasti podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení prodlouženo z původního termínu 14. června 2012 na 27. července 2012. Text výzvy zůstal nezměněn!

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Oblast podpory 4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

Prováděcí dokument
Příručka pro žadatele
Přílohy Příručky pro žadatele
Příručka pro příjemce
Přílohy Příručky pro příjemce