Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Výzva č. 4

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. listopadu 2008 Výzvu č. 4 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. listopadu 2008

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 14.9.2009, 12:00 hod.

Oblast podpory: 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. listopadu 2008
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2009, 12:00 hod.

Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory: 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. listopadu 2008
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2009, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 IPRM Chomutov
Oblast podpory 1.1 IPRM Děčín
Oblast podpory 1.1 IPRM Karlovy Vary
Oblast podpory 1.1 Ústí nad Labem
Texty výzvy č. 4
Dokumentace výzvy č. 4

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!