Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

Výzva č. 5

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 25. listopadu 2008 Výzvu č. 5 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.2 Zlepšení kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 25. listopadu 2008

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 12. března 2009, 12:00 hod.

 

Dokumentace ke stažení:

Texty výzvy č. 5
Dokumentace výzvy č. 5

 

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!