Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Volnočasový areál Rolava
 • Zubrnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Retromuseum v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově

Výzva č. 52

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. listopadu 2013 Výzvu č. 52 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. listopadu 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu (text Výzvy č. 52)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!