Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!