Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!