Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zubrnice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Silnice Pstruží
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!