Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zubrnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem

Výzva č. 53

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 11. prosince 2013 Výzvu č. 53 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 11. prosince 2013

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 22. ledna 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 4.3 Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu (text Výzvy č. 53)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!