Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zubrnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci

Výzva č. 55

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 26. března 2014 Výzvu č. 55 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 26. března 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. června 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!