Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Nemocnice v Mostě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Silnice Pstruží
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Volnočasový areál Rolava
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Regioshark
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Hasičské muzeum v Krupce

Výzva č. 55

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 26. března 2014 Výzvu č. 55 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 26. března 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. června 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!