Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Zubrnice
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Amfiteátr v Lokti
 • Retromuseum v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Nemocnice v Mostě
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Společenský objekt Dalovice
 • Regioshark
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Regioshark
 • Silnice Pstruží
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli

Výzva č. 57

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 18. srpna 2014 Výzvu č. 57 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Most

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!