Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Amfiteátr v Lokti
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Silnice Pstruží
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Volnočasový areál Rolava
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle

Výzva č. 62

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 25. srpna 2014 Výzvu č. 62 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje

Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 25. srpna 2014

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin

 

Dokumentace ke stažení:

Oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (text Výzvy)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!