Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Zubrnice
 • Společenský objekt Dalovice
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice Pstruží
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Meandr Ohře
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice

Výzva č. 65

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 65 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary (text Výzvy č. 65)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!