Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Regioshark
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Společenský objekt Dalovice
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zubrnice
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Nemocnice v Mostě
 • Meandr Ohře
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice

Výzva č. 65

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 65 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové) Karlovy Vary (text Výzvy č. 65)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!