Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Silnice Pstruží
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Amfiteátr v Lokti
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Zubrnice
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Meandr Ohře
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní hala v Litvínově

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!