Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Regioshark
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Společenský objekt Dalovice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zubrnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Nemocnice v Mostě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Silnice Pstruží
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Retromuseum v Chebu
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě

Výzva č. 66

 

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad vyhlásila 28. ledna 2015 Výzvu č. 66 k předkládání projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013.

 

Výzva byla zaměřena na projekty v:

Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (tematické)

Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 28. ledna 2015

Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 8. dubna 2015, 12:00 hodin

 

Oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické) Ústí nad Labem (text Výzvy č. 66)

Prováděcí dokument

Příručka pro žadatele

Přílohy Příručky pro žadatele

Příručka pro příjemce

Přílohy Příručky pro příjemce

Hodnotící kritéria

 

Aktuální verze příloh Příručky pro příjemce naleznete v sekci Aktuální formuláře!

Aktuální metodické pokyny naleznete v sekci Metodické pokyny!