Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

2018

Identifikace kontrolovaných osob – viz příloha

 

Identifikace okruhu kontrol

1) Ověření plnění podmínek ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

 

Identifikace místa kontrol

Kontroly byly provedeny v místech realizace projektů na území Karlovarského a Ústeckého kraje (NUTS 2 Severozápad).

 

Popis nejzávažnějších a nejčastějších nedostatků

  • pronájem/výpůjčka majetku pořízeného z dotace bez písemného souhlasu poskytovatele dotace,
  • opakované provedení podstatné změny v projektu bez ohlášení dle Příručky pro příjemce,
  • nedostatečná obnova poškozeného majetku,
  • pozdní předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.