Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

2020

Identifikace kontrolovaných osobviz příloha

 

Identifikace okruhu kontrol

 

Ověření plnění podmínek ze Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

 

Identifikace místa kontrol

 

Kontroly byly provedeny v místech realizace projektů na území Karlovarského kraje a Ústeckého kraje (NUTS 2 Severozápad).

 

Popis nejzávažnějších a nejčastějších nedostatků

nedostatečná účetní evidence,

– neoznámení plánovaných zásahů do investice,

– nedostatečná propagace projektu (chybějící, poškozená, nečitelná pamětní deska),

– nedostatečná obnova poškozeného majetku,

– pozdní předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu.