Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice Pstruží
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Retromuseum v Chebu
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Regioshark
 • Nemocnice v Mostě
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Meandr Ohře
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Regioshark
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Zubrnice
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu

IPRM

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

V programovém období 2007 – 2013 byla podpora zvýšení kvality fyzického prostředí měst majících více než 50 000 obyvatel realizována prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje města (IPRM). IPRM je soubor obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány v geograficky vymezené zóně nebo v rámci tzv. tematické zóny. IPRM byly realizovány prostřednictvím individuálních projektů, které postupně naplňovaly společné cíle města.

Ve všech výzvách bylo schváleno celkem 6 IPRM, z nichž čtyři byly vymezeny geografickou zónou a dva tematickou zónou. Všechna města splňující základní podmínku 50 000 obyvatel získala pro svůj IPRM z ROP Severozápad podporu. Jedinou výjimku tvořilo město Teplice, které podalo v rámci první výzvy k předkládání IPRM tematicky zaměřený „Integrovaný plán rozvoje statutárního města Teplice“ orientovaný na dopravu. V hodnocení však město neuspělo. Ačkoliv byla třetí výzva na podporu IPRM zaměřena právě na dopravu, město Teplice o podporu svého IPRM již opětovně nezažádalo.

Zónové IPRM

 1. Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem CENTRUM
 2. Integrovaný plán rozvoje města Chomutov „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“
 3. Integrovaný plán rozvoje města Děčín – zóna „Centrum“
 4. Integrovaný plán rozvoje města Karlovy Vary

Tematické IPRM

 1. Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem MOBILITA
 2. Integrovaný plán rozvoje města DOPRAVA

V oblasti podpory 1.1, která sloužila pouze pro podporu dílčích projektů specifikovaných v IPRM, bylo celkem podpořeno 55 projektů v celkové hodnotě 4,15 mld. Kč (Příspěvek EU činil 2,94 mld. Kč). Příklady jednotlivých projektů naleznete v sekci „Zrealizované projekty“.

 

IPRM

Počet podpořených projektů

Příspěvek EU (v tis. Kč)

Ústí nad Labem „Centrum“

13

830 667,5

Chomutov „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“

9

951 922,3

Děčín „Centrum“

12

508 389,1

Karlovy Vary

7

361 822,9

IPRM Ústí nad Labem – Mobilita

5

165 847,0

IPRM Mostu – Doprava

9

120 359,1

Celkem:

55

2 939 007,9

 

 

Unable to Connect to 'm20220'