Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Meandr Ohře
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Zubrnice
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Retromuseum v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Zubrnice
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Regioshark
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Retromuseum v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Silnice Pstruží
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Amfiteátr v Lokti
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích

Doporučení

 

 • Seznámit se s podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace a následně je všechny respektovat!!!
 • Konzultovat jakékoliv úpravy původního projektového záměru s příslušným pracovníkem ŘO!!!
 • Věnovat dostatečnou pozornost aktualizaci dokumentace pro danou výzvu (vč. jednotlivých metodických pokynů, které dokumentaci doplňují)!!!
 • Dodržovat stanovené termíny a lhůty!!!
 • Myslet na to, že projekt nekončí fyzickou realizací!!! Po celou dobu udržitelnosti musí být dodržována všechna pravidla. Dotaci lze odejmout i několik let po ukončení fyzické realizace!!!
 • Pokud příjemce na řízení projektu využívá externích subjektů, měl by si uvědomit, že konečnou odpovědnost za projekt nese vždy on, proto by měl dbát na pravidelnou komunikaci a výstupy vždy kontrolovat!!!

 

 

 

 

Dodržování potřebných metodik a legislativního rámce zaručuje hladkou realizaci projektového záměru a průběžné čerpání prostředků z EU pro daný region. Bohužel vždy tomu tak není, protože realizace Regionálního operačního programu Severozápad s sebou vedle úspěchu přináší také problémy a komplikace při naplňování projektových záměrů. ŘO se tedy zaměřuje na prevenci a věnuje se především předcházení nesrovnalostem, poskytování větší součinnosti, která příjemcům umožní identifikovat hrozící porušení rozpočtové kázně a popř. přijmout adekvátní nápravná opatření a zároveň nabádá příjemce k odpovědnému přístupu v realizaci projektů.

 

 

 

!!!!! Upozorňujeme příjemce !!!!!

Důsledně dodržujte všechny právní předpisy jak ČR, tak ES vztahující se k realizaci popř. udržitelnosti projektů, pravidla Regionálního operačního programu Severozápad a podmínky poskytnutí dotace.

 

 

Příjemce je povinen hlásit ŘO veškeré podezření na nesrovnalost, o které se v souvislosti s realizací projektu dozvěděl.

 

 

Správné čerpání dotací představuje příležitost nejen pro samotného příjemce dotace, ale nepřímo i pro celou společnost. Úspěšná realizace projektů bude znamenat, že veřejné prostředky byly investovány účelně, efektivně a hospodárně.

Externí metodický pokyn č. 74 – PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

Externí metodický pokyn č. 70 – POKYNY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK