Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Regioshark
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Silnice Pstruží
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Meandr Ohře
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Volnočasový areál Rolava
 • Amfiteátr v Lokti
 • Nemocnice v Mostě
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Společenský objekt Dalovice
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Zubrnice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Zubrnice
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská nemocnice v Litoměřicích

REGIONÁLNÍ RADA


REGIONÁLNÍ  RADA  REGIONU  SOUDRŽNOSTI  SEVEROZÁPAD

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „Regionální rada“) je právnická osoba zřízená s účinností od 1. 7. 2006 v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Severozápad, novelou Zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 – 2013, zároveň kontinuálně zabezpečuje implementaci Společného regionálního operačního programu. Navazuje na činnost Sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, který byl ke dni účinnosti uvedené novely zákona o podpoře regionálního rozvoje zrušen.

Postavení a působnost Regionální rady upravuje Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.