Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

REGIONÁLNÍ RADA


REGIONÁLNÍ  RADA  REGIONU  SOUDRŽNOSTI  SEVEROZÁPAD

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále jen „Regionální rada“) je právnická osoba zřízená s účinností od 1. 7. 2006 v územním obvodu statistické jednotky NUTS 2, regionu Severozápad, novelou Zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, Zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad pro období 2007 – 2013, zároveň kontinuálně zabezpečuje implementaci Společného regionálního operačního programu. Navazuje na činnost Sekretariátu Regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad, který byl ke dni účinnosti uvedené novely zákona o podpoře regionálního rozvoje zrušen.

Postavení a působnost Regionální rady upravuje Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.