Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Silnice Pstruží
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Meandr Ohře
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Volnočasový areál Rolava
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Regioshark
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Regioshark
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Společenský objekt Dalovice
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Zubrnice
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Retromuseum v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Meandr Ohře
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Nemocnice v Mostě
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Nemocnice v Mostě
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Zubrnice
 • Retromuseum v Chebu
 • Amfiteátr v Lokti
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Autobusový terminál v Žatci

Monitorovací výbor

 

MONITOROVACÍ  VÝBOR  REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU  SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD

Dle Článku 63 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 zřizuje členský stát pro každý operační program monitorovací výbor po dohodě s řídícím orgánem do tří měsíců ode dne, kdy je členskému státu oznámeno rozhodnutí o schválení operačního programu.

Monitorovací výbor ROP Severozápad měl zejména tyto pravomoci:

 • posuzoval a schvaloval kritéria pro výběr projektů,
 • prostřednictvím evaluačních zpráv hodnotil pokrok v dosahování cílů operačního programu,
 • posuzoval a schvaloval výroční a závěrečné monitorovací zprávy,
 • mohl řídícímu orgánu navrhnout revize nebo přezkum operačního programu, které by mohly přispět k dosažení cílů programu, a to na základě evaluačních a monitorovacích zpráv.

Základní vymezení pravomocí a zodpovědností Monitorovacího výboru je uvedeno v Nařízení Rady (ES) č. 1083/20069 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999.

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad byl složen ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi, které oslovila Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad jako Řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a byl sestaven na základě principu partnerství dle Článku 11 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a respektuje rovné zastoupení mužů a žen.

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad zasedal minimálně dvakrát ročně. Přípravu a způsob svolání zasedání, průběh zasedání, hlasování a přijímání usnesení Monitorovacího výboru podrobněji upravoval Jednací řád Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, který byl vydán na základě Statutu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad a Obecného nařízení. Ve Statutu bylo podrobněji definováno postavení a úloha Monitorovacího výboru.

Jednací řád dále stanovil funkci a povinnosti Sekretariátu Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad, jehož funkci vykonával tehdejší Odbor řízení programu ve spolupráci s tehdejší Kanceláří ředitelky a funkci a povinnosti tajemníka Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.

Monitorovací výbor Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad zastupovaly tyto instituce:

 • Řídící orgán,
 • Ústecký kraj,
 • Karlovarský kraj,
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
 • Ministerstvo financí ČR,
 • Ministerstvo dopravy ČR,
 • Ministerstvo zemědělství ČR,
 • Svaz měst a obcí ČR,
 • Severočeské sdružení obcí,
 • Spolek pro obnovu venkova,
 • Hospodářská komora ČR,
 • Asociace hotelů a restaurací ČR,
 • Rada vlády pro nestátní neziskové organizace,
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR,
 • Euroregiony,
 • město Chomutov,
 • město Sokolov,
 • Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje.