Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejňované podle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

 

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2022 – 2023 (§ 11a, odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

ROZPOČET REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD NA ROK 2021 (§ 11a, odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE ROZPOČTOVÉHO ROKU 2021 (§16, odst. 5 zák. č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020 VČ. ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ (§ 17a, odst. 1 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

 

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY A PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ dle § 2, odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

.

INFORMACE SPRÁVCE DANĚ podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

.