Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zámecké zahrady v Děčíně
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Retromuseum v Chebu
 • Park Herty Lindnerové v Krupce
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Karlovarská krajská nemocnice
 • Zubrnice
 • Nemocnice v Mostě
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Dopravní hřiště v Litoměřicích
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Společenský objekt Dalovice
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Autobusový terminál v Žatci
 • Autobusové nádraží v Litoměřicích
 • Amfiteátr v Lokti
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Zubrnice
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Volnočasový areál Rolava
 • Dům porcelánu v Dubí
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Hasičské muzeum v Krupce
 • Městská nemocnice v Litoměřicích
 • Plavecký areál v Ústí nad Labem
 • Bazénové centrum Karlovy Vary
 • Sportovně rekreační areál Krajinka v Chebu
 • Víceúčelové hřiště v Hazlově
 • Retromuseum v Chebu
 • Městská knihovna v Děčíně
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Multifunkční hřiště v Hroznětíně
 • Domov dětí a mládeže v Nové Roli
 • Sportovní hala v Litvínově
 • Diakonie ČCE v Litoměřicích
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Regioshark
 • Dopravní terminál v Chebu
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Bazénové centrum v Karlových Varech
 • Regioshark
 • Meandr Ohře
 • Depozitář muzea v Žatci
 • Nemocnice v Mostě
 • Silnice Pstruží
 • Meandr Ohře
 • Domov se zvláštním režimem Oáza Klidu o.p.s. v Novém Sedle
 • Sportovní areál v Duchcově
 • Krajská zdravotní v Ústí nad Labem - dětský pavilon
 • Víceúčelové hřiště v Litvínově
 • Městský úřad v Třebenicích
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městská knihovna v Nové Roli
 • Rekonstrukce střechy kostela v Petrovicích
 • Městská knihovna v Děčíně

Dokumenty

 

Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013

– v podobě vzaté na vědomí usnesením vlády České republiky č. 175/2006 ze dne 22.2.2006

 

Národní rozvojový plán ČR 2007 –2013 vychází ze současné podoby návrhů nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské (návrh Strategických obecných zásad Společenství) i domácí (Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje a další platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů tj. povinnosti vyplývající z textu .

NRP představuje nejvýznamnější východisko pro zpracování Národního strategického referenčního rámce (NSRR) ČR pro období 2007 až 2013. V této souvislosti bude NRP sloužit také jako podkladový materiál pro vyjednávání NSRR s Evropskou komisí.

 

Ke stažení naleznete zde.

 

Národní strategický referenční rámec

– přijat Evropskou komisí 20.7.2007

 

Zpracování Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013 vychází z povinností členského státu definovaných v Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Východiskem pro zpracování návrhu Národního strategického referenčního rámce byl Národní rozvojový plán České republiky, jenž byl vzat na vědomí usnesením Vlády České republiky č. 175/2006.

Analytická část Národního strategického referenčního rámce se zaměřuje na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti.

Strategie se opírá o klíčové evropské (návrh Strategických obecných zásad Společenství) i domácí (Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje a další platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty.

Národní strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007-2013 jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány.

 

Ke stažení naleznete zde.

 

Regionální operační program NUTS 2 Severozápad

Představuje hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 pro region soudržnosti Severozápad tvořený Karlovarským a Ústeckým krajem.

Regionální operační program NUTS 2 Severozápad je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Celková alokace na program: 708,1 mil. € (15 % z celkové alokace pro všechny ROPy).

Regionální operační program NUTS 2 Severozápad byl schválen dne 3. 12. 2007, první revize programového dokumentu byla schválena dne 22. 12. 2011, druhá revize programového dokumentu byla schválena dne 19. 12. 2013, třetí revize programového dokumentu byla schválena dne 13. 10. 2015.

 

Dokument Regionální operační program NUTS2 Severozápad – verze 4 schválená Evropskou komisí dne 13. 10. 2015 ke stažení zde.

Dokument Regionální operační program NUTS2 Severozápad – verze 3 schválená Evropskou komisí dne 19. 12. 2013 ke stažení zde.

Dokument Regionální operační program NUTS2 Severozápad – verze 2 schválená Evropskou komisí dne 22. 12. 2011 ke stažení zde.

Dokument Regionální operační program NUTS2 Severozápad – verze 1 schválená Evropskou komisí dne 3. 12. 2007 ke stažení zde (anglická verze dokumentu zde.)