Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Silnice v Krásné Lípě
  • Městský úřad v Třebenicích

Oblast podpory 3.1


Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

 

Zaměření oblasti podpory:

  • Příprava projektů a související projektové dokumentace pro projekty zajišťující napojení regionu na síť TEN-T, páteřní regionální komunikaci I/13 a projekty řešící vnitřní propojení regionu včetně regionálních přeshraničních spojení se SRN.
  • Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy zajišťujících napojení center regionu na nadregionální osy sítě TEN-T a regionální osu I/13 včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) na komunikacích napojujících region na síť TEN-T a I/13, zejména obchvatů sídel a aglomerací.
  • Rekonstrukce, modernizace a budování komunikací II. a III. třídy včetně odstraňování lokálních „slabých míst“ (mosty, kruhové objezdy, křižovatky, záchytná bezpečností zařízení apod.) zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnost státní hranice a vytvářejících základní předpoklady pro efektivní mobilitu obyvatel v celém regionu.
  • Modernizace a rozvoj mezinárodního letiště v Karlových Varech a související dopravní infrastruktury apod.).
  • Rozvoj dopravní infrastruktury podmiňující efektivní využití potenciálu labské vodní cesty.

 


Příjemci

  • Kraje
  • Organizace zřízené či založené krajem

Celkem bylo pro oblast podpory 3.1 vyhlášeno 9 výzev. V rámci těchto výzev bylo dokončeno a podpořeno 23 projektů.

Konečným příjemcům byly proplaceny finanční prostředky ve výši téměř 147,6 mil. EUR.

Projekty v této oblasti podpory byly zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci silniční sítě s cílem lepšího napojení regionu na páteřní síť. Největším přínosem bylo zlepšení dopravní dostupnosti s cílem dosáhnout významného zvýšení vnitřní mobility obyvatel regionu, a tím snížení lokální nezaměstnanosti. Jako příklad úspěšných projektů s velkým regionálním rozsahem můžeme uvést „Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – I. etapa“ a navazující projekt Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji – II. etapa“ Cílem projektů bylo vytvořit novou kvalitu komunikací II. a III. třídy zajišťujících efektivní propojení uvnitř regionu, vyšší propustnosti přeshraničního spojení a napojení center regionu na nadnárodní osy sítě TEN-T a regionální osy I/13 a I/6.

 

Fotografie z projektu „III/21047 Modernizace silnice Nejdek – Pernink“

Název projektu: III/21047 Modernizace   silnice Nejdek – Pernink
Číslo projektu: CZ.1.09/3.1.00/67.01111
Příjemce dotace: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková   organizace
Celkové výdaje projektu: 75 726 679,86 Kč

Projekt byl realizován v období od 03/2014 – 2/2015, ve třech etapách a jeho záměrem byla rekonstrukce silnice III/21047 Nejdek – Pernink v Karlovarském kraji, katastrálním území – Nejdek, Oldřichov u Nejdku a Pernink. Partnery projektu se staly Město Nejdek, obec Pernink a svazek obcí Bystřice.