Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
  • Městský úřad v Třebenicích
  • Silnice v Krásné Lípě

Oblast podpory 5.1


Podpora implementace ROP Severozápad


Hlavní cíl prioritní osy:

Zajistit plynulé, efektivní a účinné řízení, implementaci, monitoring, kontrolu a evaluaci programu tak, aby podporoval pečlivě cílené, integrované a rozfázované metody regionálního rozvoje, podporující aktivity decentralizovaných a kooperujících aktérů rozvoje.


Globální cíl oblasti podpory:

Efektivní a účelná realizace ROP Severozápad s cílem zajištění efektivního využití prostředků ROP Severozápad pro ekonomický rozvoj regionu


Operační cíle oblasti podpory:

  • Flexibilní a efektivní administrace a řízení ROP Severozápad;
  • Funkční systém průběžných analýz, studií a evaluací nutných pro řízení, monitorování a hodnocení operačního programu;
  • Stabilizovaný a profesionální tým pracovníků Úřadu Regionální rady (ÚRR);
  • Efektivní systém spolupráce s externími expertními subjekty zapojenými do implementace ROP Severozápad;
  • Vznik a implementace funkčního systému rozvoje personálních a odborných kapacit ÚRR.