Logo
czech english
Regionální rada regionu
soudržnosti Severozápad

Úřad Regionální rady
Berní 2261/1
400 01 Ústí nad Labem

Úřední hodiny podatelny:
po-pá 8.00-13.00
 • Silnice v Krásné Lípě
 • Městský úřad v Třebenicích

Oblast podpory 4.1.

 

Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu

 

Zaměření oblasti podpory:

 

 • Výstavba, obnova, rozvoj, rekonstrukce a úpravy základní a doprovodné infrastruktury pro turistiku (např. informační centra, turistické trasy, naučné stezky, hipostezky, lyžařské trasy a areály, včetně přístřešků, odpočívadel, systémů značení, zařízení pro úpravu tratí, přístaviště a mola pro vodní turistiku, další aktivity pro provozování ekoturistiky apod.).
 • Revitalizace kulturních, technických a průmyslových památek, kulturního dědictví a ostatních turisticky významných objektů pro jejich využití v cestovním ruchu (např. rozhledny, muzea, expozice, galerie, informační centra).
 • Modernizace a úprava lázeňské infrastruktury pro zlepšení standardu a kvality služeb pro tradiční i moderní formy lázeňství („wellness“), realizace bezbariérových přístupů a dalších úprav pro zdravotně postižené návštěvníky.
 • Výstavba a rekonstrukce podmiňující dopravní infrastruktury zajišťující dostupnost a kvalitní přístup k místům s atraktivitami cestovním ruchu (komunikace, parkoviště, chodníky, pěší stezky, systémy značení apod.).

Příjemci

 • Kraje
 • Obce
 • Organizace zřízené či založené obcí nebo krajem
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Nestátní neziskové organizace (pouze v případě projektů s dopadem na obec nad 2000 obyvatel)
 • Organizační složky státu
 • Zájmová sdružení právnických osob
 • Podnikatelské subjekty s delší než dvouletou účetní historií (právnické a fyzické osoby)

Celkem bylo pro oblast podpory 4.1 vyhlášeno 7 výzev. Podpořeno a dokončeno bylo 46 projektů.

Koneční příjemci vynaložili finanční prostředky ve výši 97,1 mil. EUR (CZV)

V rámci této oblasti podpory byly podávány nejčastěji projekty zaměřené na památky a turistické objekty (rozhledny, muzea), na infrastrukturu pro turistiku (trasy, stezky, lyžařské trasy a areály), na doprovodnou dopravní infrastrukturu (komunikace, parkoviště, chodníky) a lázeňskou infrastrukturu (wellness). Tyto projekty přispěly ke zlepšení nebo rozšíření nabídky turistických zajímavostí a zatraktivnily region pro jeho návštěvníky (jak tuzemské, tak i zahraniční). Zároveň má zvýšení návštěvnosti pozitivní vliv pro poskytovatele služeb v podobě ekonomického přínosu.

Úspěšnými projekty v této oblasti podpory jsou např. „Dům porcelánu s modrou krví“ nebo „Merklín – Brána Krušných hor“.

Vybrané projekty

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří např. projekt „Expozice Běh času – hrad Libá“.

Fotografie z projektu „Expozice Běh času – hrad Libá“

Název projektu: Expozice Běh času –   hrad  Libá
Číslo projektu: CZ.1.09/4.1.00/36.00893
Příjemce dotace: RENOVUM s.r.o.
Celkové výdaje projektu: 26 302 181Kč

 

Projekt byl realizován v období 4/2012 – 7/2014 a týkal se zřízení expozice v části hradu Libá a zpřístupnění části nemovité kulturní památky, která byla již 40 let v havarijním stavu, veřejnosti. Muzejní expozice byla zaměřena na využití moderních technologií a multimediálních zařízení s interaktivními prvky. Expozice má název „Běh času“ a představuje veškeré součásti běžného života na hradech a zámcích. Vedle standardního společenského života na těchto objektech v oblasti umění výtvarného, hudebního a literárního je součástí expozice vývoj válečnictví, architektury a stavebnictví, vývoj řemesel a využívání přírodního bohatství a dále vlivy přírodních sil a mystických věd na život obyvatel v této části českoněmeckého příhraničí.